การบินไทย! โต้ข่าวลือ หยุดบินต่ออีก 4 เดือน

0
419
การบินไทย! โต้ข่าวลือ หยุดบินต่ออีก 4 เดือน

การบินไทย! โต้ข่าวลือ หยุดบินต่ออีก 4 เดือน

การบินไทย! โต้ข่าวลือ หยุดบินต่ออีก 4 เดือน

การบินไทย! โต้ข่าวลือ หยุดบินต่ออีก 4 เดือน ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระแสข่าวที่บริษัทฯ เมื่อคืนนี้ (29 เม.ย.) เวลาประมาณ 21.00 น. จะขยายเวลาหยุดทำการบินออกไปอีก 4 เดือน ว่าไม่เป็นความจริง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

” เรื่องการบินไทยขยายเวลาหยุดทำการบินต่อไปอีก 4 เดือน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโควิด-19 นั้น

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นที่ทราบกันดีว่า  ส่งผลกระทบไปทั่วทุกภูมิภาค และมีหลายประเทศยังมีมาตรการปิดประเทศ (Lock Down) ประกอบกับรัฐบาลประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งขยายเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะกลับมาให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศอีกครั้งในทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลาย มิได้ประกาศหยุดบินต่อไปอีก 4 เดือนตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงทำการบินให้บริการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ผอ.สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คนร.ได้พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของ บมจ.การบินไทย (THAI) ที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมาแล้ว ซึ่ง คนร.เห็นด้วยในหลักการของแผนดังกล่าวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการบินไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืน และได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อผลักดันงานเร่งด่วนของ คนร. คือ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่า แผนฟื้นฟูกิจการที่ คนร. เห็นชอบในหลักการดังกล่าวนั้น คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วที่สุดคือวันอังคารที่ 5 พ.ค. ที่จะถึงนี้

  1. การเพิ่มสภาพคล่อง ที่ปัจจุบันการบินไทยมีสภาพคล่องถึงเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่ง คนร.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังเข้าไปช่วยค้ำประกันเงินกู้ในวงเงิน 50,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้กับบริษัทฯ ไปจนถึงสิ้นปีนี้ แต่จะไม่ใช่การกู้ก้อนใหญ่ทั้งก้อนมาทีเดียว จะเป็นการทยอยกู้เป็นระยะตามแผนฟื้นฟูที่กำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นให้การบินไทยเร่งปรับตัวให้ได้ตามแผน รวมไปถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายในองค์กรลงด้วย
  2. การเร่งสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) คนใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับธุรกิจการบิน เพื่อขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูให้การบินไทยเดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งการสรรหาบอร์ดชุดใหม่ และดีดีคนใหม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารในกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจของการบินไทยเอาไว้เหมือนเดิม แม้ว่ากระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงก็ตาม เพราะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน แต่ในขณะเดียวกันพนักงานก็ต้องยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเรื่องการปรับลดขนาดองค์กร การปรับปรุงเส้นทางการบินให้เหมาะสม และแนวทางการบริหารอื่นๆ ที่จะดำเนินการในระยะต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าว ข่าว 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here