ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พักชำระหนี้วิกฤตโควิด-19 ระบาด

0
245
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พักชำระหนี้วิกฤตโควิด-19 ระบาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พักชำระหนี้วิกฤตโควิด-19 ระบาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พักชำระหนี้วิกฤตโควิด-19 ระบาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พักชำระหนี้วิกฤตโควิด-19 ระบาด เพิ่มมาตรการที่ 5 พักชำระหนี้สินเชื่อบ้านทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. นายฉัตรชัย ศิริไล กล่าวว่า ตามที่ ธอส. ได้จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” เพื่อแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม คือ มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท ครอบคลุมลูกค้าปัจจุบันของธนาคารในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่เข้าข่ายใช้มาตรการได้ถึง 1.1 ล้านบัญชี ทั้งสถานะบัญชีปกติ และสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมาย

ลูกค้าต้องทยอยผ่อนชำระเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ครบภายในระยะเวลา 24 เดือน ในส่วนดอกเบี้ยที่พักไว้หลังจากที่ครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 4 เดือน  และเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ ธอส. โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2563  สามารถเข้ามาตรการแจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL

ติดตามข่าว   เกมฮิต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here