ไทยเจรจาจีน โพล 85.8% เลื่อนผ่อนค่าเรือดำน้ำ

0
827
โพล 85.8% เห็นด้วย ไทยเจรจาจีน เลื่อนผ่อนค่าเรือดำน้ำ1

ไทยเจรจาจีน โพล 85.8% เลื่อนผ่อนค่าเรือดำน้ำ

โพล 85.8% เห็นด้วย ไทยเจรจาจีน เลื่อนผ่อนค่าเรือดำน้ำ1

ไทยเจรจาจีน โพล 85.8% เลื่อนผ่อนค่าเรือดำน้ำ “ซูเปอร์โพล” จีนเป็นมิตรกับไทยมากสุด 85.8% เห็นด้วยไทยเจรจา ผู้นำจีนเลื่อนการผ่อนจ่ายค่าเรือดำน้ำและอื่นๆ

สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,073 ตัวอย่างเรื่อง มิตรไมตรี จีน ไทย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) หยุดโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2563 พบว่าเมื่อถามถึง ระดับความเสี่ยงติดเชื้อโควิดของคนไทย พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 40.2 ระบุเสี่ยงมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ เสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 37.4 และ เสี่ยงน้อยถึง ไม่เสี่ยงเลย ร้อยละ 22.4

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.7 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ร้อยละ 10.7 เห็นด้วยปานกลาง และเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้นที่ ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความต้องการต่อ นาย สี จิ้นผิง ให้รัฐบาลจีน รับซื้อสินค้าเกษตรและอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากประเทศไทย เป็นความช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่ง

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 คือ จีน ร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 8.0 กลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 4.4 อเมริกา ร้อยละ 3.4 ออสเตรเลีย ร้อยละ 0.5 อินเดีย ร้อยละ 0.4 รัสเซีย ร้อยละ 0.2 และอื่น ๆ ร้อยละ 9.8 ตามลำดับ ท้ายทีสุดคือประเทศที่เป็นมหามิตร กับ ประเทศไทยมากที่สุด

ติดตาม ข่าวอาร์เซน่อล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here