ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563

0
50

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
831567 489  264 562  582
24


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2                         831566                               831568
รางวัลๆละ 100,000 บาท


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

27528        63180         41506         56062         54567         96102


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102

27528        63180         41506         56062         54567         96102
27528        63180         41506         56062         54567         96102


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here